Download Gerilya by Norman Wilwayco PDF

  • admin
  • March 28, 2017
  • Nonfiction 2
  • Comments Off on Download Gerilya by Norman Wilwayco PDF

By Norman Wilwayco

Show description

Read or Download Gerilya PDF

Best nonfiction_2 books

Opium for the Masses: A Practical Guide to Growing Poppies and Making Opium

Opium medicinal drugs tradition reviews Drug coverage Poppy

Both Sides Of The Border: A Texas Folklore Sampler (Publications of the Texas Folklore Society)

Texas has a wide inhabitants who has lived on either side of the border and created a folkloric combine that makes Texas designated. either side of the Border will get its identify from its emphasis on lately researched Tex-Mex folklore. yet we realize that Texas has different borders in addition to the Rio Grande. We use that identify with the folklorist's wisdom that each one of this state's songs, stories, and traditions have lived and prospered at the different facets of Texas borders at one time or one other sooner than they crossed the rivers and grew to become "ours.

Extra resources for Gerilya

Sample text

At kailangan niya pang rumadyo kay Ka Mon. —Sige po, paalam niya. —Mauuna na po ako. Naiwan si Ka Manny sa tabi ng puno. Sa paghakbang niya, narinig niya ang kiskis ng palito sa posporo at ang buntong-hininga sa dulo ng pagbuga ng usok. 35 Laki sa gubat, Dumagat! Ako, ama ang puputol sa lahi mong naiwan Sa lahi mong napako, hatid ko ay kalayaan Ako ang pupunit sa dahon ng kasaysayan Sa langit-langitang ating kinagisnan. —Langit-langitang Kumunoy Kung alam ko lang na aabutin ng maraming oras na lakaran ang gawaing ito, di na sana ko pumayag.

Wala siyang planong magtagal sa lugar na ito, lalu pa’t hindi ito masyadong malayo mula sa bahay ni Papa Red. Binagtas niya ang daan palabas ng koral, iniisip kung saan siya pupunta para makikain, humimpil, magpahinga, at hintayin ang mensahe ni Ka Mon mamayang pagsapit ng takipsilim. 55 Prologo sa isang maka-uring kasal Sapagkat kayo’y mga tapat na kasama Masaya ang Partido, Hukbong Bayan at masa Ngunit kasalata’y di maipagkaila Kaya’t handog namin, lagom na ideya Una sa lahat, baya’y paglingkuran Mag-ambag ng salinlahi sa himagsikan Inyong pagmamahalan, gawing isang huwaran Dagdag na lakas sa pag-gapi sa kaaway —Awit sa Kasal Halos mapaiyak ako sa tuwa nang umupo sa hapag.

27546-54788-64789-32147-32145-8798556487-99239-61828-32969 —Yun lang? —Yun lang. Salamat. —Walang anuman. Hoy Alpha, balita ko eh… hehehe… totoo ba ang aking nabalitaan? Ha? Kaya 54 ka ba gumaganda at sumeseksi? Alam niya kung ano ang tinutukoy ni Ka Luz. Kahit kailan, di siya naging game sa ganitong mga tuksuhan. Pinatay niya ang radyo, binaklas ang antena sa bintana at tiniklop, isinilid lahat sa dala niyang supot. Nanaog siya ng bahay at nagpaalam sa masa. Wala siyang planong magtagal sa lugar na ito, lalu pa’t hindi ito masyadong malayo mula sa bahay ni Papa Red.

Download PDF sample

Rated 4.79 of 5 – based on 23 votes